Corrigeren en redigeren

Teksten corrigeren en redigeren

Een type- of spelfout is zo gemaakt en met de deadline in zicht worden kleine onvolkomenheden vaak over het hoofd gezien. Misplaatste d’s en t’s komen maar al te vaak voor.

Internet Marketing en Communicatie

Communicatieadvies

Een advies begint altijd met een kennismakingsgesprek om gezamenlijk de communicatiedoelstellingen vast te stellen. Indien nodig verzorgen wij daarna interviews met andere betrokkenen of stakeholders. Vervolgens maken wij een analyse die, in samenhang met de vastgestelde doelstelling, tot een duidelijke strategie en een operationeel plan leidt. U krijgt een beknopt, praktisch en vooral effectief plan, Lees meer overCommunicatieadvies[…]