Communicatieadvies

Een advies begint altijd met een kennismakingsgesprek om gezamenlijk de communicatiedoelstellingen vast te stellen. Indien nodig verzorgen wij daarna interviews met andere betrokkenen of stakeholders.
Vervolgens maken wij een analyse die, in samenhang met de vastgestelde doelstelling, tot een duidelijke strategie en een operationeel plan leidt. U krijgt een beknopt, praktisch en vooral effectief plan, inclusief budget en duidelijke afspraken over de samenwerking.
Uiteraard kunnen wij ook de uitvoering, of een deel daarvan, voor onze rekening nemen. Alle mogelijkheden zijn daarbij bespreekbaar.