Corrigeren en redigeren

Teksten corrigeren en redigeren

Een type- of spelfout is zo gemaakt en met de deadline in zicht worden kleine onvolkomenheden vaak over het hoofd gezien. Misplaatste d’s en t’s komen maar al te vaak voor.